image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Y tế
Lượt xem: 59

Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới