image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 90

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới