image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao
Lượt xem: 65

Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/2/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 670/QĐ-CT ngày 29/3/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa và thể thao.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới