image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 64

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, thương binh xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới