image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giao thông vận tải
Lượt xem: 55

Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới