image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 111
Điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”. Để ổn định đời sống Nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố, ngày 13/10/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 7748/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như sau:

Từ 0h00’ ngày 13/10/2021:

1. Người vào thành phố Hải Phòng không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Điều chỉnh cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác về thành phố Hải Phòng:

(1) Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực có nguy cơ rất cao (tương ứng với màu đỏ và màu cam trên bảng phân vùng dịch của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau:

- Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7, tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

- Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

- Đối với những trường hợp người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có người chăm sóc, áp dụng cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

(2) Đối với những người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ cao (tương ứng với màu vàng trên bảng phân vùng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau:

- Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

- Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14.

(3) Đối với những người trở về từ các địa phương ở các vùng nguy cơ (tương ứng với các vùng màu xanh trên bảng phân vùng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế) thì áp dụng cụ thể như sau:

- Người mới được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, chưa quá 06 tháng khi về thành phố phải áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về/đến địa phương, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7, nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

- Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi về địa phương.

- Người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo.

(3) Đối với người nhập cảnh:

- Cách ly tại Hải Phòng:

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, mũi tiêm cuối cùng đã qua ít nhất 14 ngày): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 1, thứ 7; tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhưng mũi tiêm cuối cùng chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về /đến địa phương, thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày thứ 1, thứ 7, thứ 14; kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm vào ngày thứ 7 nếu âm tính thì kết thúc cách ly.

+ Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

- Đã cách ly tại các địa phương khác:

Khi về Hải Phòng phải thực hiện cách ly 07 ngày tại nơi lưu trú (khách sạn được thành phố phê duyệt) và phải thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly; người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly.

3. Cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ:

- Các quán Game, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử.

- Các dịch vụ ăn uống trên các hè phố được mở bán hàng tại chỗ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

4. Đối với hoạt động của các xe Container, xe vận tải hàng hóa:

- Lái xe và phụ xe phải tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Thực hiện theo Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch Covid -19 trong vận chuyển hàng hóa, cụ thể như sau:

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch: Đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người khác.

+ Nếu người điều khiển phương tiện đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi quay về.

+ Giao chủ doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV 2 cho lái xe và phụ xe bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR định kỳ 1 lần/tuần.

5. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố:

- Quản lý người lao động ngoại tỉnh như quy định tại Mục 1 Văn bản này.

- Định kỳ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hàng tuần cho 30% công nhân, người lao động.

- Xây dựng phương án hoạt động của đơn vị theo từng cấp độ dịch được quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”.

- Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

6. Tổ chức thực hiện:

(1) Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương liên quan, xây dựng “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(2) Sở Y tế

- Căn cứ bảng màu trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế cập nhật, hướng dẫn các chốt, các địa phương áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và từ các địa phương khác.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng theo quy định.

- Căn cứ vào hướng dẫn về các tiêu chí, phân loại, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn của Bộ Y tế để đánh giá cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực đáp ứng với thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

- Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả, xây dựng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện 37 tiêu chí an toàn Bệnh viện trong phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho bệnh viện trong tình huống nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng.

- Tiếp tục chỉ đạo việc xét nghiệm, tầm soát tại các khu vực có nguy cơ cao để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.

(3) Công an thành phố

 - Tiếp tục duy trì hoạt động các Chốt kiểm soát ra/vào thành phố; thực hiện kiểm soát người và phương tiện theo hướng dẫn tại Văn bản này.

 - Tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố.

(4) Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng và Sở Công Thương

- Phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc các khu, cụm công nghiệp trong quản lý công nhân, người lao động và triển khai các hoạt động được nêu tại Văn bản này.

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tuyên truyền vận động, phối hợp với Ngành y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

(5) Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng chống dịch, hướng dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới.

(6) Sở Giao thông vận tải

Rà soát, ban hành các hướng dẫn xây dựng kế họach hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(7) Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn năm học 2021-2022.

(8) UBND các quận huyện

- Xây dựng, tổ chức thực hiện “Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Tổ chức hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch tại từng địa bàn.

- Thực hiện các hướng dẫn của Sở Y tế đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch và các địa phương khác.

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, người đến từ địa phương khác và phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về các hoạt động này.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn xây dựng phương án hoạt động theo các cấp độ dịch, đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các quy định của các đơn vị này.

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với những loại hình được phép hoạt động trở lại; yêu cầu dừng hoạt động nếu không đủ điều kiện và không tuân thủ các quy định.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các Chốt Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới