image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Hoa Động triển khai hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeiD
Lượt xem: 78

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Hoa Động về việc thực hiện Đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử, xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Ngày 22/5/2023 Đoàn TN, Hội phụ nữ xã Hoa Động phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tải và cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 1 và 2 nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi số để tăng hiệu quả, hiệu suất trong công việc nhằm thay thế các thủ tục bằng giấy.

anh tin bai

                              Công tác hướng dẫn người dân tại NVH thôn Mỹ Cụ

anh tin bai

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới